Ha drágább lesz majd lejjebb tekerjük?

Kotek Péter2022. december 7.

A rezsicsökkentés komolyabb módosítását jelentette be a kormány 2022 augusztusában. Az új szabályozás értelmében a földgázfogyasztás az átlagos 1729 m3/év fogyasztás alatt marad a támogatott, rezsicsökkentett áron, azonban az ezt meghaladó földgázmennyiséget a „piaci” áron, a rezsicsökkentett ár hétszereséért vételezheti csak a fogyasztó. A szabályozásváltozás hírére megnőtt az energiamegtakarítás és az alternatív tüzelőanyagok iránti kereslet. Ebben a rövid írásban azt vizsgáljuk, hogy a rezsicsökkentés hogyan hatott a földgázfogyasztás mértékére, és megpróbáljuk meghatározni az áremelkedés hatására várható földgázfogyasztás-csökkenést.

Az egyetemes szolgáltatás keretein belül vételező, mérővel rendelkező lakossági fogyasztók 2010 óta évi 2,7-4 milliárd m3 földgázt használtak fel. [1] A rendkívül nagy szórás oka az eltérő hőmérséklet (hideg/meleg telek), illetve a rezsicsökkentés azon hatása, hogy az energiaárakat 2012 óta befagyasztották. A háztartások jövedelme a 2012-2021 időszakban kétszeresére bővült, míg a földgáz árak változatlanul maradtak. Emiatt az energia relatíve olcsóbbá vált, és a háztartások többet fogyasztottak, mint amennyit a hőmérséklet önmagában indokolt volna.

Ennek a jelenségnek a bemutatására egy egyszerű becslést alkalmazunk. A lakossági egyetemes szolgáltatásban elfogyasztott földgáz mennyiségét [2] felosztjuk a fogyasztók korrigált számával [3] – egyes lakásokban még ha be is van kötve a földgáz, másodlagos tüzeléssel is fűtenek, vagy nem lakott az épület. Az összes fogyasztó számát ezért 20%-kal csökkentjük minden évre. Ezzel az arányszámmal számolva pontosan megkapjuk 2021-re az 1729 m3/fogyasztó átlagfogyasztást.

Az így kapott, egy háztartásra jutó átlagos éves földgázfogyasztást két változóval magyarázzuk:

  • Az éves hőmérsékletet jellemző napfokszámmal (HDD). A napfokszám a napi átlagos középhőmérsékletből számított, fűtési igényt mérő mutatószám. [4]
  • A háztartások éves egy főre jutó nettó jövedelmének [5] és a földgáz árának [6] hányadosával (Inc/Pgas)

Az egy fogyasztási pontra jutó átlagos éves földgázfogyasztás 1180 és 1730 m3 között alakult a 2010-2021 időszakon.

1. ábra: ESZ lakossági fogyasztás alakulása,

A fent bemutatott becslés rendkívül jó illeszkedéssel közelíti a tényadatokat. Az egyszerű regresszió arra is alkalmas, hogy megmutassa a hőmérséklet és az ár/jövedelemhatás súlyát a fogyasztásban. A várakozásoknak megfelelően a földgázfogyasztást leginkább a küldő hőmérséklet határozza meg, és kisebb mértékben a jövedelem- és árviszonyok. A vizsgált időszakon azonban az ár-és jövedelemhatás súlya növekszik, azaz egyre nagyobb mértékben felel a földgázfogyasztásért a rendelkezésre álló jövedelem növekedése és az árbefagyasztás miatt a földgáz relatív árcsökkenése.

2. ábra: Az ESZ földgázfogyasztás becslése hőmérséklet, jövedelem és ár jellegű változókkal

Táblázat 1: A becslés statisztikái

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

Regressziós statisztika

r értéke

0.97

r-négyzet

0.94

Korrigált r-négyzet

0.92

Standard hiba

32.30

Megfigyelések

11.00

VARIANCIAANALÍZIS

df

SS

MS

F

F szignifikanciája

Regresszió

2.00

120613

60306

57.80

0.00

Maradék

8.00

8347

1043

Összesen

10.00

128960

Koefficiensek

Standard hiba

t érték

p-érték

Tengelymetszet

-632.56

195.25

-3.24

0.01

HDD

0.64

0.06

10.11

0.00

Jövedelem/gázár

0.03

0.00

8.92

0.00

A becslés mind a napfokszám, mind a jövedelem- és ármutató tekintetében szignifikáns, és az egyes változók együtthatói a várakozás szerinti irányba mutatnak: A napfokszám növekedésével (hidegebb téllel) számolva a fűtési igény nő. A jövedelem/gázár változó növekedésével szintén növekszik a földgázfogyasztás.

A becslés szerint egy forintnyi földgázár-növekedés 5,6 m3/év földgáz fogyasztás csökkenést okoz. A rezsicsökkentés változását követően egyes fogyasztók átlagos földgázára átlagosan 3-4,5 szeresére növekedhet, más, az átlag alatt fogyasztó háztartások átlagára változatlan marad. Az összes háztartásra vetítve a földgázárak 2,5 szeresére nőnek. Ezzel a drágulással számolva a háztartások fogyasztása azonos jövedelem és napfokszám mellett átlagosan 345 m3-rel csökken háztartásonként, ez országos szinten évi 800 millió m3 fogyasztáscsökkenést jelent.

A becslés jellege miatt a kapcsolat lineáris, azonban ezt az eredményt kellőképpen óvatosan kell kezelni. Több hatás módosíthatja az eredményeket, ezeket csak felsorolás szinten említjük meg.

Először, a kereslet rugalmassága nagyobb árváltozások esetén nagy mértékben eltérhet a múltbeli adatokon becsült kapcsolattól.

Másodszor, mert a becslés nem számol az alternatív tüzelőanyagok helyettesítő hatásával. A magyar háztartások jelentős része rövid távon is át tud váltani alternatív tüzelőanyagokra, mert rendelkezik szilárd tüzelésű kályhával, vagy fűtésre is képes klímaberendezéssel.

Harmadszor, a becslés nem számol az energiahatékonysági beruházásokkal, amik szintén módosíthatják az épületek energiaigényét.

Negyedszer, a szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a jegyző igazolásával egy mérési pontra több háztartási fogyasztót jelentsenek be, amennyiben több család él a háztartásban. Emellett a nevelt kiskorú gyermekek száma is növeli a kedvezményes földgázmennyiséget. Egyes háztartások könnyen elérhetik, hogy ezekkel a kedvezményekkel együtt növekedjen a támogatott árú földgázfogyasztásuk, így a keresletalkalmazkodás mértéke is korlátozottabb lehet.

Ötödször, a magatartásbeli változások például a fűtött alapterület változása vagy az alacsonyabb hőfokra fűtés sem része a becslésnek.

  1. A lakossági egyetemes szolgáltatásban körülbelül 400 00 mérő nélküli háztartás is használ sütés-főzésre földgázt. A mérő nélküli háztartások fogyasztása évi 60 millió m3.
  2. MEKH a magyar földgázrendszer adatai kiadvány, 3.1 táblázat Egyetemes szolgáltatásban ellátott fogyasztók adatai
  3. MEKH a magyar földgázrendszer adatai kiadvány, 3.3 táblázat Elosztóhálózatra csatlakozó felhasználók száma
  4. Eurostat Cooling and heating degree days by country - monthly data [nrg_chdd_m]. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_chdd_m&lang=en
  5. KSH Stadat 14.1.1.1. Az összes háztartás jövedelmének és fogyasztásának főbb adatai. https://www.ksh.hu/stadat_files/jov/hu/jov0001.html
  6. KSH Stadat 1.1.1.4. Egyes termékek és szolgáltatások éves fogyasztói átlagára (nyers adatok) [Ft] https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0004.html

A Metazsúlról

A Metazsúlt a REKK munkatársai hozták létre, a blogposztok szerzőink magánvéleményét tükrözik. A blog célja, hogy felhívjuk a figyelmet a minket foglalkoztató témákra, leírjuk saját véleményünket, és megismerjük másokét, remélve, hogy olvasóink közül sokan hozzászólnak majd egy-egy bejegyzésünkhöz.A blog témaválasztásában és stílusában is sokszínűnek ígérkezik: rövid elemzések és szakmailag érdekes ábrák ugyanúgy megjelennek majd, mint szubjektív írások bármiről, ami éppen foglalkoztat minket - a zsúlon túl. Olyan témákat is szeretnénk felvetni, amelyekkel mindennapi munkánk során találkoztunk, s melyek nem feltétlenül jelennek meg tanulmányainkban, de talán szélesebb körű érdeklődésre is számot tarthatnak. Jó olvasást kívánunk!

Portfolio Blogger

Keresés

Címkefelhő

Archívum

Hírfolyam

RSS